• Information Technologies
        • Marketing Solutions

Back

WORKING SOFT helpt u uw marketinginspanningen valoriseren bij de bepaling van:
 
  • de kostprijs/prijsverhouding per klant en per campagne
  • de geografische situatie van de reagerende personen
  • het profiel van uw klanten/potentiële klanten
       
Deze illustraties vormen slechts een lijst van voorbeelden:
- geomarketing en bepaling van het profiel van uw klanten.
bepalen van de marketingmarges per campagne/actie.
de correlatie tussen fiscaliteit en levensstandaard van uw
  klanten/potentiële klanten.
- de demografische categorie, de stedenbouwkundige zones van
  uw klanten/potentiële klanten.
 
Tenslotte zal een persoon met revisoropleiding u bijstaan voor het opstellen van een uitvoerig advies over uw marketingresultaten.
Data Analysis :